Gillian's Nation - Toms Diner

Fascinerande fingrar!

Fingrarna formligen flög över tangentbordet. Tänk att vissa saker man lärt sig i ungdomen fortfarande kan sitta kvar när man blir äldre! Kan ju förstås bero på att man fått nytta av sina kunskaper eller färdigheter under årens lopp. Att skriva på tangentbord har följt med genom livet, så det var nog där förklaringen låg för min del. Det började med en sk "vanlig" skrivmaskin, för att sedan övergå till den fantastiska elektriska. När det sedan blev datorer var det ännu mer fantastiskt! Förbluffande!